Κέντρο Κοινοτικών Μέσων Επικοινωνίας Κύπρου (CCMC) εγκαινίασε τις εργασίες του στα τέλη του 2009, με στόχο την καθιέρωση των κοινοτικών μέσων επικοινωνίας στην Κύπρο και τη στήριξη τοπικών οργανώσεων και κοινοτικών ομάδων κατά την επικοινωνία του μηνύματός τους στο ευρύτερο κοινό.

Ο στόχος αυτός υλοποιείται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, είτε με κατάρτιση, εξειδικευμένη στήριξη, δανεισμό εξοπλισμού, δημιουργία βίντεο, λήψη φωτογραφιών, διοργάνωση δημοσίων εκδηλώσεων, δημιουργία ηλεκτρονικών φόρουμ ή απλά απαντώντας το τηλέφωνο και προσφέροντας συμβουλές στα μέλη μας. 

Μέσα από το έργο μας επιδιώκουμε τη διασφάλιση της διαφορετικότητας, της συμπερίληψης, της συνεργασίας, της διαφάνειας, της ισότητας και της αντικειμενικότητας,  προωθώντας τα οφέλη των κοινοτικών μέσων επικοινωνίας σε ένα όσο το δυνατό ευρύτερο κοινό και παρέχοντας στα άτομα τις δεξιότητες εκείνες που θα τους επιτρέψουν να διατηρήσουν τον έλεγχο των μηνυμάτων του. Επιθυμούμε επίσης να συμβάλουμε στη γεφύρωση κενών και στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μέσων μαζικής επικοινωνίας και της κοινωνίας των πολιτών μέσω της δημιουργίας και μετάδοσης παραγωγών που συμβάλλουν στην πολυπολιτισμικότητα και τη διαφορετικότητα.  

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το http://www.cypruscommunitymedia.org/