Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) είναι ένα νέο δημόσιο Πανεπιστήμιο, που ιδρύθηκε με νόμο του κράτους το 2004 και δέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς φοιτητές το Σεπτέμβρη του 2007.

Κέντρο Κοινοτικών Μέσων Επικοινωνίας Κύπρου (CCMC) εγκαινίασε τις εργασίες του στα τέλη του 2009, με στόχο την καθιέρωση των κοινοτικών μέσων επικοινωνίας στην Κύπρο και τη στήριξη τοπικών οργανώσεων και κοινοτικών ομάδων κατά την επικοινωνία του μηνύματός τους στο ευρύτερο κοινό.

To CARDET είναι ένα ανεξάρτητο, μη-κερδοσκοπικό, μη-κυβερνητικό ερευνητικό και αναπτυξιακό κέντρο που έχει ως έδρα την Κύπρο και συνεργάτες σε διάφορες χώρες. Κύριος στόχος του κέντρου είναι η προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης στο χώρο της εκπαίδευσης και της κοινωνικής δικαιοσύνης, κυρίως μέσα από πρακτικές βασισμένες σε τεκμηριωμένη έρευνα.