Σεμινάριο στο πλαίσιο της Δράσης «Έρευνα για την προσέγγιση των ΜΜΕ στην Ευρώπη για θέματα που σχετίζονται με ΥΤΧ και την μετανάστευση»

CARDET is a partner of the project “Integration policies: Who benefits? The development and use of indicators in integration debates” (MIPEX 2015) led by the Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), and the Migration Policy Group (MPG).

peace journalist 160CCMC, in collaboration with the Centre for Global Peace Journalism at Park University in the US, is hosting a seminar on the topic of Peace Journalism and Migration.

O οργανισμός μεταφοράς γνώσης και πληροφόρησης IMH και το διεθνές ερευνητικό και αναπτυξιακό κέντρο CARDET σας προσκαλούν στο παγκύπριο συνέδριο με θέμα «ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ - ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ».

Ημερομηνία: Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

Χώρος: Ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία