Φορείς

Υπουργείο Εσωτερικών

http://www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument

Ταμεία Αλληλεγγύης

http://www.moi.gov.cy/moi/sf/sf.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument

Υπηρεσία Ασύλου

http://www.moi.gov.cy/moi/asylum/Asylum.nsf/DMLindex_gr/DMLindex_gr?OpenDocument

Αστυνομία Κύπρου

http://www.police.gov.cy/police/police.nsf/dmldept15_en/dmldept15_en?OpenDocument

 

Ανεξάρτητες Υπηρεσίες

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

http://www.eey.gov.cy/

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως

http://www.ombudsman.gov.cy/Ombudsman/ombudsman.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument

 

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Μεσογειακό Δίκτυο Μετανάστευσης

http://www.migrationnetwork.org/en/

ΚΙΣΑ

http://kisa.org.cy/

Human Rights Cyprus

http://www.humanrightscyprus.org/

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

http://www.cylaw.com/

Apanemi

http://apanemi.blogspot.com/

 

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκή Ένωση

http://europa.eu/index_el.htm

Europa, EU Legislation: Anti-discrimination and relations with civil society

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/antidiscrimination_relations_with_civil_society/index_el.htm

Europa: Summaries of EU legislation: Free movement of persons, asylum and immigration

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/index_en.htm

European Union: Justice, Freedom and Security

http://ec.europa.eu/justice/index_en.htm#newsroom-tab

 

Διεθνείς Οργανισμοίκαι ΜΚΟ

European Council on Refugees and Exiles (ECRE)

http://www.ecre.org/

European Anti-Poverty Network

http://www.eapn.org/

Council of Europe

http://hub.coe.int/

National Network for Immigrant and Refugee Rights (NNIRR)

http://www.nnirr.org/drupal/

Refugees International

http://www.refugeesinternational.org/

 

Χρηματοδοτούμενα προγράμματα Μετανάστευσης και Ενσωμάτωσης 

MYCYradio: your multilingual web radio

http://mycyradio.eu/

Mediterranean Migration Network 

www.migrationnetwork.org 

Έρευνα για τις συμπεριφορές και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για θέματα ΥΤΧ και εισηγήσεις για τη βελτίωση ένταξης τους στην κοινωνία  

http://www.cardet.org/teacherperceptions2013/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=7

UNIDEV (Development Education in Theory and Practice)

http://www.unidev.info/