Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Δράσης, «Έρευνα για την προσέγγιση των ΜΜΕ στην Ευρώπη για θέματα που σχετίζονται με Υπηκόους Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) και τη μετανάστευση».

Στόχος της δράσης είναι η μελέτη και η αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο τα ΜΜΕ στην Κύπρο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες παρουσιάζουν θέματα που αφορούν τους ΥΤΧ, αλλά και τη μετανάστευση γενικότερα. 

Δελτίο Τύπου - Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Μετανάστευση